Konkurs " Życie mieszkańców ziemi wołowskiej"

Rynek - plac wawrzyniec

Zachęcamy do uczestnictwa w gminnym konkursie redakcyjno - fotograficznym "ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945 – 2015". Konkurs organizowany jest w trzech zakresach tematycznych, do wyboru uczestnika. Można wziąć udział w każdym z proponowanych tematów:

I. Temat pierwszy:
Ciekawe miejsce w gminie Wołów (notatka i fotografia).

II. Temat drugi:
Człowiek i jego pasja – prezentacja mieszkańców gminy Wołów (fotografia i dowolna forma pisemna np. notatka, wywiad, opis, sprawozdanie).

III. Temat trzeci:
Wydarzenie w gminie Wołów, nad którym warto się pochylić (sprawozdanie z opisem i fotografia.)

Celem konkursu jest:
- promowanie swojej Małej Ojczyzny;
- poznanie walorów historycznych, kulturowych i turystycznych gminy Wołów;
- wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej;
- przekonanie się uczestników, że ich miasto i jego okolice mają bogatą historię, ciekawych ludzi i interesujące miejsca, o których można opowiadać innym;
- budzenie zainteresowań kulturą własnej gminy;
- rozbudzenie zainteresowań, umiejętności obserwowania i gromadzenia materiałów;
- kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł.

Więcej informacji nt. konkursu w regulaminie (TUTAJ).

Dodano: Czwartek, 10 marca 2016