Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

herb small

Burmistrz Gminy Wołów zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Wołowie Uchwały Nr XXII/121/2015 z dnia 11 grudnia 2015r.

Zmiana dotyczy terenu Gminy Wołów w zakresie:

1. obręb Pełczyn - działki nr 382/3, 309/1, 305/2, 379, 679/10, 679/11, 679/12, 679/13, 679/6
2. obręb Garwół - działki nr: 217/1, 325.

Pełna treść ogłoszenia Burmistrza Gminy Wołów w załącznikach.

Dodano: Wtorek, 15 marca 2016