Oferta realizacji zadania publicznego "Wulkan"

herb small

W dniu 7 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan" Lubiąż na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołów w zakresie biegów przełajowych poprzez zawody gminne w biegach przełajowych".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Wtorek, 12 kwietnia 2016