Oferta Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży

Herb Wołowa

W dniu 22 marca 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wołów a w tym dzieci i młodzieży. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta Stowarzyszenie Strzeleckie Hubertus

Dodano: Wtorek, 26 marca 2013