Oferta realizacji zadania publicznego - LKS „Wiatr"

herb small

W dniu 26 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr" w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego dla członków Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wiatr" w Wołowie".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz.1118 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydziała Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Dodano: Wtorek, 31 maja 2016