Oferta realizacji zadania publicznego stowarzyszenia „Łośki"

herb small

W dniu 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Łośki" na realizację zadania publicznego pt. „Łośki na wakacyjnych eksperymentach".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz.1118 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Środa, 22 czerwca 2016