Życie mieszkańców Ziemi Wołowskiej w latach 1945-2015

herb small

Wyniki gminnego konkursu redakcyjno-fotograficznego "ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945-2015”.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Wołów w składzie:

1) Halina Łosiewicz - przewodnicząca komisji
2) Emilia Zając - członek komisji
3) Renata Studenna - członek komisji

dokonała oceny prac zgłoszonych do gminnego konkursu redakcyjno – fotograficznego pod nazwą „ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945-2015". Konkurs organizowany był w różnych kategoriach wiekowych i zakresach tematycznych:
Ciekawe miejsce w gminie Wołów (notatka i fotografia);
Człowiek i jego pasja – prezentacja mieszkańców gminy Wołów (fotografia i dowolna forma pisemna np. notatka, wywiad, opis, sprawozdanie);
Wydarzenie w gminie Wołów, nad którym warto się pochylić (sprawozdanie z opisem i fotografia).

W kategorii Ciekawe miejsce w gminie Wołów wpłynęła następująca liczba prac:
ze szkół podstawowych - 6 prac,
ze szkół gimnazjalnych '- 2 prace,
od dorosłych osób - 2 prace.

W kategorii Człowiek i jego pasja – prezentacja mieszkańców gminy Wołów wpłynęła następująca liczba prac:
ze szkół podstawowych - 5 prac,
ze szkół gimnazjalnych '- 4 prace,
od dorosłych osób - brak.

W kategorii Wydarzenie w gminie Wołów, nad którym warto się pochylić wpłynęła następująca liczba prac:
ze szkół podstawowych - 3 prace,
ze szkół gimnazjalnych '- brak,
od dorosłych osób – brak.

Członkowie komisji postanowili nie przyznawać miejsc I- III a jedynie przyznać wyróżnienia.

Ciekawe miejsce w gminie Wołów - w tej kategorii komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
kategoria - szkoła podstawowa - Bartosz Czyżowicz - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie
kategoria - gimnazjum – Piotr Kołodziej – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków
w Wołowie
kategoria- dorośli- Zbigniew Marzoch

Człowiek i jego pasja – prezentacja mieszkańców gminy Wołów - w tej kategorii komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
kategoria - szkoła podstawowa – Justyna Pilarska - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej
kategoria - gimnazjum – Jakub Kardela – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie

Wyróżnionym osobom nagrody zostaną wręczone w macierzystych szkołach na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Dodano: Czwartek, 23 czerwca 2016