Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

herb small

W dniach 25 sierpnia - 16 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pok.15 nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarukowań i kierynków zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

1. obręb Pełczyn - działki nr: 382/3, 309/1, 305/2,379, 679/10, 697/11, 679/12, 679/13, 679/6
2. obręb Garwół - działki nr: 217/1, 325

wraz z prognozą odziaływania na środowisko.  

O szczegółach dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeczytacie Pańtswo w załączniku do powyższej informacji.

Dodano: Środa, 17 sierpnia 2016