Konsultacje społeczne - Lokalny Program Rewitalizacji

a

Burmistrz Gminy Wołów zaprasza na konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów. Konsultacje potrwają do 10 października br. Przeprowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularzy ankietowych dostępnych w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 15  oraz w załączniku.

Ankiety z uwagami do projektu LPR Gminy Wołów na lata 2015-2025 w formie papierowej można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie lub w formie elektronicznej - przesłać na adres e-mail: anna.lis@wolow.pl. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy.

 

Dodano: Poniedziałek, 03 października 2016