Spotkanie podsumowujące przygotowanie LPR

rewital

6 października w godzinach popołudniowych w sali sesyjnej odbyło się spotkanie dot. podsumowania procesu przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025. Spotkanie było jednocześnie posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Wołowie. Obecni byli także przedstawiciele KPP w Wołowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalna społeczność. Spotkanie otworzył i gości przywitał Burmistrz Gminy Wołów - Dariusz Chmura. Następnie Zastępca Burmistrza - Jacek Włosek przedstawił dobre praktyki z zakresu rewitalizacji w Wołowie zrealizowane w latach 2007-2013 czyli m. in. Wołowski Ośrodek Kultury, budynki mieszkalne przy ul. Korzeniowskiego 5 oraz ul. Ks. Bosaka 11, przestrzenie publiczne w obrebie Starego Miasta, Zamek Piastowski oraz siedziba Komendy Powiatowej Policji. Następnie Ireneusz Ratuszniak - były dyrektor departamentu funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił w swojej prezentacji różnice w procesach rewitalizacyjnych w porównaniu perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020. Na koniec Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego zaprezentował cały proces powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025, w tym wskaźniki jakie badano przy wyznaczaniu obszaru zdegradowabego oraz rewitalizowanego oraz listę planowanych do realizacjii projektów.

Dodano: Poniedziałek, 10 października 2016