Oferta Wołowskiego Klubu Szachowego na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z Gminy Wołów, poprzez prowadzenie zajęć szachowych oraz organizowanie turniejów szachowych

Herb Wołowa

W dniu 02 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Wołowski Klub Szachowy na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z Gminy Wołów, poprzez prowadzenie zajęć szachowych oraz organizowanie turniejów szachowych. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta Wołowskiego Klubu Szachowego na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z Gminy Wołów, poprzez prowadzenie zajęć szachowych oraz organizowanie turniejów szachowych.

Dodano: Poniedziałek, 08 kwietnia 2013