Pierwsze warsztaty studentek Uniwersytetu Przyrodniczego

Warsztaty UP 1

W dniach 4-6.07.2012 r. w Wołowie gościła dziesięcioosobowa grupa studentek. Ich zadaniem było wstępne zaprojektowanie zieleni w obrębie murów miejskich w Wołowie. Warsztaty odbyły się w ramach porozumienia zawartego między Gminą Wołów a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Współpraca koordynowana jest przez Instytut Architektury Krajobrazu.

Całościowy system zagospodarowania zieleni w Gminie Wołów ma być efektem długotrwałej współpracy  z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Pierwszym etapem było przeprowadzenie warsztatów projektowych na pojedynczych terenach zielonych położonych wewnątrz murów miejskich. Każdy element wypełnia pewien całościowy układ zaprojektowany na jednej z dwóch płaszczyzn: publicznej lub reprezentacyjnej. Po szczegółowej analizie i wizji lokalnej grupa studentek skupiła się na wstępnym zaprojektowaniu terenów zielonych przy rynku, fosie i parku przy policji. Uczestniczki warsztatów stworzyły szczegółowe postery obrazujące efekty ich pracy, które zaprezentowały w piątek w sali sesyjnej. W dalszym etapie zaprojektowany zostanie teren wzdłuż Juszki oraz Ruski Plac.

Dodano: Wtorek, 16 kwietnia 2013