Porozumienie Gminy Wołów z Uniwersytetem Przyrodniczym

Porozumienie Gmina - Uniwersytet 1

W poniedziałek 8.10.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wołów a Uniwersytatem Przyrodniczym. Dokument podpisał Burmistrz Dariusz Chmura oraz Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wołowskiej Komisji Estetyzacji oraz grupa 90 studentów, którzy przyjechali w tym dniu na warsztaty do naszego miasta.

W poniedziałek 8.10.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wołów a Uniwersytatem Przyrodniczym. Dokument podpisał Burmistrz Dariusz Chmura oraz Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wołowskiej Komisji Estetyzacji oraz grupa 90 studentów, którzy przyjechali w tym dniu na warsztaty do naszego miasta.

Porozumienie zakłada współpracę i obustronne wspieranie się obu instytucji. Uniwersytet Przyrodniczy zobowiązał się do:

  • podejmowania tematów prac magisterskich, inżynierskich i doktorskich proponowanych przez Gminę Wołów,
  • organizowania wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów itp.,
  • organizowania konkursów studenckich,
  • organizowani szkół letnich oraz plenerów rysunkowych i malarskich,
  • stworzenia z terenu Gminy obiektu badawczego.

Natomiast wsparcie Gminy Wołów polegać będzie na:

  • pomocy w realizacji prac magisterskich, inżynierskich i doktorskich dla studentów kierunku architektura krajobrazu,
  • pomoc w organizacji praktyk dla studentów kierunku architektura krajobrazu,
  • zapraszanie do udziału w przetargach na prace badawcze, studialne i projektowe z zakresu tematyki badawczej realizowanej w Instytucie.

Celem podpisanego porozumienia jest rozpoczęcie prac nad poprawą stanu terenów zielonych Wołowa. Grupa studentów Uniwersytetu Przyrodniczego gościła w Wołowie już po raz drugi. Tym razem celem warsztatów była wstępna inwentaryzacja sześciu miejsc: parku przy policji, parku przy Szkole Podstawowej nr 2, parku "gancarz", terenu przy Juszce (między ul. Rawicką a Trzebnicką), terenu przy samolocie oraz "Ruskiego Placu" przy ul. Ścinawskiej. Opracowane przez studentów materiały posłużą do stworzenia wstępnych projektów zagospodarowania zieleni. Najlepsze projekty wybrane w drodze konkursu zostaną poddane konsultacjom społecznym, a po ich zaakceptowaniu będą realizowane.

Dodano: Wtorek, 16 kwietnia 2013