Oferta na realizację zadania publicznego pt. Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację i Otwarte Mistrzostwa Wołowa

Herb Wołowa

W dniu 12 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej ul. Borowska 1-3 Wrocław na realizację zadania publicznego pt. Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację i Otwarte Mistrzostwa Wołowa. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta na realizację zadania publicznego pt. Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację i Otwarte Mistrzostwa Wołowa.

Dodano: Czwartek, 18 kwietnia 2013