Preeliminacje do przeglądu twórczości Niemena

Przegląd twórczości Niemena

W związku z ogłoszonym przez Gimnazjum nr 1 im. Czesława Niemena konkursem (I Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”), Wołowski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w preeliminacjach organizowanych w celu wyłonienia wokalistów do reprezentowania Ośrodka.

Preeliminacje odbędą się w sali kameralnej WOK, w dniu 2 marca 2017r. o godz. 9.00 i skierowane są do wokalistów, będących uczniami szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wołów.

Zgłoszenia uczestnika dokonuje szkoła, rodzice lub opiekunowie merytoryczni. Osoby pełnoletnie zgłoszenia mogą dokonywać samodzielnie.

Wyłoniona w preeliminacjach reprezentacja WOK zostanie zgłoszona z ramienia Ośrodka do kolejnego etapu konkursu. Ośrodek zapewni pomoc w przygotowaniu nagrania prezentacji wybranych utworów, niezbędnych do zakwalifikowania do etapu eliminacji.

W przypadku przejścia uczestnika do ostatniego etapu Przeglądu, który odbędzie się 12 maja 2017r. w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Wołowski Ośrodek Kultury zapewni uczestnikowi dojazd oraz opiekuna merytorycznego podczas finałowego koncertu. Organizator I Lubińskiego Przeglądu Twórczości Czesława Niemena „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” przewiduje dla uczestników Przeglądu cenne nagrody rzeczowe oraz statuetki i dyplomy.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na stronie www.wok-wolow.pl

Dodano: Wtorek, 24 stycznia 2017