Wycinka drzew na obszarach chronionych

Drzewo

Warto wiedzieć jak postępować przy wycince drzew, które znajdują się na obszarach chronionych (obszary Natura 2000, Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy"), nieruchomościach, które wpisane są do rejestru zabytków, z przestrzeganiem przepisów odnośnie ochrony gatunkowej. Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik.

Dodano: Piątek, 24 lutego 2017