Spacer po Zielonym Wołowie – ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

Spacer Po Zielonym Wołowie

W ostatnim czasie na terenie Gminy Wołów zostały zamontowane tablice edukacyjne, będące elementem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pod nazwą Spacer po Zielonym Wołowie. Osiem tablic ulokowano na terenie miasta, jedną natomiast we wsi Uskorz Mały. Na utworzenie ścieżki, Gmina Wołów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 9 774,00 zł. Koszt całego projektu wyniósł 10 860,00 zł. Na ścieżkę składa się pięć punktów edukacji ekologicznej podejmujących tematykę związaną z: pomnikami przyrody, głazami narzutowymi, ekosystemem wodnym oraz ochroną pszczół i owadów zapylających. W każdym punkcie zamontowane są tablice edukacyjne z ciekawostkami na dany temat. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, kształtowania świadomości ekologicznej i postawy przyjaznej środowisku, a także przybliżenie walorów przyrodniczych Gminy i zachęcenie do zapoznania się z nimi.

 

Dodano: Czwartek, 06 kwietnia 2017