Komunikat Burmistrza Gminy Wołów w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

herb small

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami grupy rodziców dzieci 3-letnich, biorących udział w naborze do oddziałów przedszkolnych informuję o przyczynach zaistniałej sytuacji.

Rok szkolny 2017/2018 będzie specyficznym okresem dla funkcjonowania oświaty. Rządowa reforma systemu edukacji zakłada likwidację szkół gimnazjalnych i wprowadzenie 8 klasowych szkół podstawowych. W bieżącym roku szkolnym naukę w klasach pierwszych rozpoczęły dzieci 7-letnie, a od 2017/18 dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo korzystania z wychowania przedszkolnego. Czas wprowadzania reformy, konieczność bezwzględnego podporządkowania się wprowadzonym zmianom wymusza przemodelowanie gminnej sieci szkół i przedszkoli. Wszelkie decyzje podejmowane w celu realizacji tych założeń podejmowane są w trosce o dobro dzieci, ale i w oparciu o możliwości organizacyjne i finansowe gminy.

Zaproponowane przez gminę rozwiązanie zakłada utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Począwszy od 1 września 2017 klasy IV-VII, zostaną przeniesione do budynku obecnego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wołowie (ul. Komuny Paryskiej). Nowopowstałe odziały przedszkolne zostaną całkowicie oddzielone od części szkolnej (klas I-III), będą dysponować odrębnym wejściem, sanitariatami i szatniami. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zostaną dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci, zyskają nowe wyposażenie i niezbędne pomoce dydaktyczne. Nie zrozumiały jest zarzut nienależytego przygotowania organizacyjnego i logistycznego tego przedsięwzięcia. Remont rozpocznie się w okresie wakacyjnym, co wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac w obiektach i placówkach oświatowych. W dostosowanym obiekcie dzieci będą miały do dyspozycji nie tylko plac zabaw (docelowo utworzony do potrzeb najmłodszych), ale i również kompleks boisk wielofunkcyjnych tzw. Orlik, salę gimnastyczną i wewnętrzną salę zabaw – to rozwiązanie pozwoli na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Nie jest prawdziwym stawiany organowi prowadzącemu zarzut, że utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie wpłynęło bezpośrednio na liczbę dzieci przyjętych do Przedszkola Chatka Puchatka. W poprzedniej kadencji zrealizowałem remont budynku ww. przedszkola w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Wielokrotnie spotkałem się z opiniami zarówno rodziców, jak i pedagogów, że pomimo inwestycji pomieszczenia w budynku są zbyt ciasne dla 25 osobowej grupy dzieci. Kierując się dobrem najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz polepszeniem warunków bytowych, a także doświadczeniami kontroli przedszkola w Lubiążu podjąłem decyzję o ograniczeniu o 17 osób liczby uczęszczających.

Chciałbym podkreślić, że wszystkie dzieci, które brały udział w naborze do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w kwietniu br. miały równe szanse w procesie rekrutacyjnym, wynikającym z kryteriów ministerialnych, a w dalszej kolejności kryteriów lokalnych. Nabór uzupełniający zostanie przeprowadzony w terminie 15 – 22 maja 2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Wołów dysponuje 695 miejscami przedszkolnymi, co stanowi wzrost o 58 miejsc, w porównaniu do roku ubiegłego. Tegoroczna rekrutacja, po zebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczyła 275 wolnych miejsc, w tym 177 na terenie miasta. W rekrutacji przyjętych zostało 141 przedszkolaków, z następujących roczników: 2011 – 21 przyjętych, 2012 – 25 przyjętych, 2013 – 22 przyjętych, 2014 – 73 przyjętych. Każde dziecko, które nie zostało przyjęte w pierwszym postępowaniu ma możliwość aplikacji w rekrutacji uzupełniającej, a przepisy prawa oświatowego gwarantują przyjęcie.

Ubolewam, że w ostatnim czasie doszło do nieporozumień, częściowo spowodowanych nieprawdziwymi informacjami, które krążyły wokół postępowania rekrutacyjnego, jak choćby informacja o 100 wolnych miejscach w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie. Nie znam źródeł fałszywych informacji, które wywołały dodatkowe i niepotrzebne emocje zaniepokojonych rodziców.

Zdaję sobie sprawę, że kwestia rozpoczęcia nauki przedszkolnej to stresujący moment zarówno dla dzieci i ich rodziców. Zapewniam, że wszelkie działania gminy podjęte w celu zabezpieczenia opieki nad Państwa dziećmi są prowadzone w trosce o dobro dzieci i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

Burmistrz Gminy Wołów

Dariusz Chmura

Dodano: Piątek, 21 kwietnia 2017