Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.05.2017r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 14+160,00 do ok. km 15+083,50".

Dodano: Piątek, 16 czerwca 2017