Przewonienie gazu ziemnego w dniach 30-31 października 2017r.

Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 30-31 października 2017 r. na terenie Gmin:

· Niemcza obszar miejski i wiejski,

· Brzeg Dolny obszar miejski,

· Wołów obszar miejski,

· Oborniki Śląskie obszar miejski i wiejski,

· Wisznia Mała,

· Żmigród obszar miejski i wiejski,

· Trzebnica obszar miejski i wiejski,

· Milicz obszar miejski i wiejski,

· Krośnice,

· Jaworzyna Śląska obszar miejski,

· Żarów obszar miejski i wiejski,

· Mieroszów obszar miejski,

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Dodano: Czwartek, 26 października 2017