Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Wołów znakami drogowymi - rowerowymi oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych zawierających mapę szlaków rowerowych wraz z ich opoisem, w ramach projektu  pn. "Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych", wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Pias-Kum, Krzydlina Wielka 71, 56-100 Wołów (w załączeniu protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego).

Dodano: Środa, 23 sierpnia 2017