Grupa nieformalna „ Razem dla Stobna” w projekcie "zDolny Śląsk Lokalnie"

zdolny śląsk lokalnie

Mieszkańcy mówią, że dzięki tej inicjatywie stworzą kącik integracyjny: rozrywkowo-edukacyjny. Będzie to bezpieczna strefa spotkań, nauki i zabawy. Dzieci będą mogły w ciągu całego roku przychodzić i spędzać wolny czas w przyjaznym i atrakcyjnym miejscu, jak również korzystać z niego w ramach zajęć świetlicy środowiskowej. Pomieszczenie, które będzie zagospodarowane i wyremontowane będzie podzielone na dwie strefy: edukacyjno- relaksacyjną i zabawowo- rozrywkową. W strefie pierwszej dzieci będą miały kącik do odrabiania lekcji, małą biblioteczkę z regałami na książki, kącik czytelniczy z wygodnymi pufami. W drugiej strefie znajdować się będą zabawki, gry stolikowe, komputery z Internetem, miejsce do projekcji prezentacji multimedialnych.To wszystko mieszkańcy wykonają w ramach wspólnej pracy wolontariackiej, która będzie czynnikiem integrującym naszą społeczność. Bierna postawa do niczego nie   prowadzi, natomiast poprzez czynny udział w działaniach człowiek czuje się potrzebny i dowartościowany. Grand w wysokości 3 500 zł zostanie przeznaczony na materiały potrzebne do wyremontowania  i wyposażenia pomieszczenia.

Dodano: Piątek, 03 listopada 2017