Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promocji gminy

Herb Wołowa

W dniu 31 maja 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lubiąż miejscowość Lubiąż ul. Plac Klasztorny 1 na realizację zadania publicznego: Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promocji gminy. Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta do wglądu.

Dodano: Czwartek, 06 czerwca 2013