Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr 557 AM 2 położonej w Starym Wołowie o nieuregulowanym stanie prawnym

herb small

Poniższy załącznik stanowi zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr 557 AM 2 położonej w Starym Wołowie o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dodano: Piątek, 26 stycznia 2018