Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja szkoły podstawowe

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów, w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegóły zawarte są w poniższym załączniku.

Dodano: Poniedziałek, 19 marca 2018