Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Zabytki

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza nabór wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. Właściciele zabytków wnioski moga składać do 28 lutego. Wszelkie zasady i infomacje dot. naboru zawarte są w załączonej uchwale Rady Miejskiej w Wołowie. 

Dodano: Czwartek, 08 lutego 2018