Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

herb small

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej POPAGO na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Dotację w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przyznaje się na realizację zadania pod nazwą: Wołowski Punkt Doradczy dla NGO V edycja w terminie od 15.02.2018r. do 30.11.2018 r. przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO z siedzibą w Wołowie ul.Panieńska 4, KRS 0000303395.

Dodano: Środa, 14 lutego 2018