Oferta złożona przez Klub Sportowy Sparta Miłcz na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Wołów"

herb small

W dniu 12 lutego 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Sparta Miłcz na realizację zadania publicznego pt. „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Wołów".
Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: renata.studenna@wolow.pl
Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Dodano: Piątek, 16 lutego 2018