Oferta złożona przez Klub Avasatare Poland na realizację zadania publicznego pn. „Profesjonalne zaplecze treningowe kuźnią mistrzów Taekwon-do"

herb small

W dniu 22 lutego 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Avasatare Poland na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne zaplecze treningowe kuźnią mistrzów Taekwon-do".
Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: renata.studenna@wolow.pl
Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Dodano: Poniedziałek, 26 lutego 2018