Uchwała Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze

herb small

Rada Miejska w Wołowie w dniu 15 marca 2018r. podjęła uchwałę nr LVII/370/2018 w sprawie podziału Gminy Wołów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu a także uchwałę nr LVII/371/2018 w sprawie podziału Gminy Wołów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dodano: Piątek, 23 marca 2018