Wołowski Ratusz

Wołowski Ratusz

Zbudowany początkowo z drewna i gliny, od 1464 r. murowany z cegły. W 1465 r. spłonął wraz z całym miastem, odbudowany w stylu późnogotyckim. Urzędował tu burmistrz, rada miejska, pisarz gminny. Znajdowało się tu archiwum miejskie i kancelaria. Ratusz jest budynkiem usytuowanym w środku kwadratowego rynku z częściowo zachowanym barokowymsklepieniem kolebkowym. Na parterze i w części piwnicznej posiada sklepienia krzyżowo-żebrowe. Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego

źródło: polskaniezwykla.eu

Dodano: Piątek, 06 kwietnia 2018