III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - LIPNICA, działka niezabudowana nr 219/3 AM 1 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 219/5 AM 1

Dodano: Środa, 11 kwietnia 2018