Przetarg na II etap budowy ścieżek rowerowych w powiecie wołowskim i trzebnickim.

RPO WD 2014-2020

Lider Projektu pn. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickiem i wołowskim" - Gmina Prusice ogłosiła postępowanie przetargowe na budowę kolejnych kilometrów dolnośląskiej autostrady rowerowej. Nowe ścieżki powstaną w Gminie Wołów, Gminie Prusice i Gminie Żmigród. Na terenie Gminy Wołów będzie to odcinek od Mojęcic do Lubiąża - jako II etap budowy ścieżki dawnym torem kolejowym. Projekt jest współfinansowany z UE ze srodków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o przetargu jest dostępne pod adresem:  http://bip.prusice.pl/Article/get/id,21845.html

Dodano: Czwartek, 12 kwietnia 2018