Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Rozwijam swój potencjał”

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie istnieje i pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin od 1995 r, organizując zajęcia rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji społecznej, wycieczki integracyjno – edukacyjne, spotkania okazyjne – paczki świąteczne, poradnictwo, i inne formy pomocy. Pozyskujemy środki finansowe na naszą działalność z przekazywanego 1% , organów administracji państwowej, instytucji prywatnych, PFRON, darowizn .

W chwili obecnej prowadzimy Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz dom”, Ośrodek Rehabilitacyjno –Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, rehabilitację ruchową oraz projekt „Rozwijam swój potencjał” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie zapraszamy niepełnosprawne osoby dorosłe w ramach projektu „Rozwijam swój potencjał” na zajęcia:
- muzyczne
- plastyczne


Istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, rehabilitacji ruchowej, treningów EEG-biofeedback.
Dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością oferujemy:
- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne
- wsparcie pedagogiczne
- wsparcie psychologiczne
- wsparcie logopedyczne
- treningi EEG-biofeedback

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Korzystanie z wymienionych form wsparcia jest bezpłatne, staramy się dopasować terminy zajęć do możliwości przybycia uczestników.


Chętnie udzielimy informacji osobiście:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26 Wołów {teren szpitala}.
Telefonicznie: 71 319 56 09

Dodano: Wtorek, 02 lipca 2013