Rezerwat przyrody Odrzysko

RPO

Około 1 km na północny – zachód od Lubiąża znajduje się rezerwat przyrody ,,Odrzysko’’, który rozciąga się na długości około 3 km w dolinie Odry, po prawej stronie koryta rzeki. Obszar cechuje się dużą lesistością oraz pokaźną liczbą rzadkich gatunków roślin.

Dodano: Poniedziałek, 28 maja 2018