Stanowisko Burmistrza Gminy Wołów w sprawie przedterminowego zakończenia naboru wniosków Programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego" przez WFOŚiGW we Wrocławiu

herb small

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura informuje mieszkańców, że w dniu 1 czerwca 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na § 2 ust. 2 Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu. Powyższe stanowisko przedstawione zostało gminie Wołów pismem nr SIPWR.412.11.2018 datowanym na 15.06.2018 r. przez Zarząd WFOŚiGW. Z uzasadnienia w/w pisma wynika, że przedterminowe zakończenie programu związane jest z przygotowaniami NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska do wprowadzenia ogólnopolskiego programu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowobudowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Szczegóły dotyczące naboru w ramach nowego programu priorytetowego zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu. Z uwagi na powyższą sytuację Burmistrz Gminy przedstawi propozycję zmiany brzemienia § 2 uchwały nr LIII/340/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wołów na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych (…)Przygotowywany przez Burmistrza Gminy Wołów Dariusza Chmurę projekt zakładać będzie zmianę sposobu pokrycia kosztów planowanej do udzielenia beneficjentom programu dotacji z budżetu Gminy Wołów. Powyższa propozycja zmiany brzmienia § 2 ma na celu utrzymanie mocy obowiązującej Uchwały, a co za tym idzie realizacji wszystkich zakwalifikowanych do refundacji wniosków.

Dodano: Wtorek, 26 czerwca 2018