Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

herb small

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku znajduje się w poniższym załączniku.

Dodano: Piątek, 06 lipca 2018