Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego gminnym jednostkom OSP

OSP

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2018r. o godzinie 15:30 na wołowskim Rynku nastąpi uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego, na którego zakup Gmina Wołów otrzymała dotację w wysokości 170.691,84 zł (99% wartości sprzętu) ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest to jedna z najwyższych dotacji w skali województwa.
Zakupione wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w postaci:
- 2 średnich zestawów hydraulicznych ratownictwa drogowo-technicznego
- defibrylatora
- 4 toreb ratowniczych – zestawów PSP R-1
- detektora prądu przemiennego
- zestawu podpór ratowniczych
- piły ratowniczej
zostaną przekazane jednostkom OSP Gminy Wołów – Lubiąż, Krzydlina Mala, Krzydlina Wielka, Stary Wołów i Pełczyn. W uroczystości wezmą udział władze Gminy, przedstawiciele w/w jednostek oraz zaproszeni goście.

 

Dodano: Środa, 18 lipca 2018