Sprzątanie miasta trwa

Sprzątanie miasta 2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wraz z pracownikami Gminy Wołów zatrudnionymi w ramach robót publicznych w dalszym ciągu wykonuje prace związane z porządkiem na terenie Gminy Wołów. Czynności mają na celu utrzymanie czystości w obrębie pasów dróg, w tym także dróg wojewódzkich będących pod zarządem Powiatu Wołowskiego. Dotychczasowi bezrobotni zajmują się także przycinaniem gałęzi drzew znajdujących się w pasie drogi.

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013