IV Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów

IV Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów

Serdecznie zapraszamy na IV edycję Biegu w Naturze Nadleśnictwa Wołów organizowanego przez Stowarzyszenie Wołów Biega!

Trasa biegu o długości 10,549 km wiedzie w większości szutrowymi drogami leśnymi. Pętla przebiega w sąsiedztwie wybudowanego w 2015 r. polderu przeciwpowodziowego „Domaszków-Tarchalice", dzięki któremu odtworzono naturalną retencję przeciwpowodziową doliny rzeki Odry. Przedsięwzięcie polegało na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegu rzeki. Nowy wał o długości ponad 6 km pozwolił odzyskać prawie 600 ha dla retencji dolinowej. Obecnie zakładana zdolność retencyjna obiektu wynosi aż 12 milionów metrów sześciennych wody! Teren ten to obszar administrowany przez Nadleśnictwo Wołów, zajmowany przez siedliska leśne charakterystyczne dla terenów nizinnych, głównie lasy łęgowe, a także starorzecza łąki i bagna w obszarze Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie".

Start i meta biegu zlokalizowane są w pobliżu Szkółki Leśnej Tarchalice. Wieś Tarchalice znana jest z największych starożytnych ośrodków metalurgii żelaza w Europie. Archeolodzy odnaleźli tu ślady istniejącej osady hutników celtyckich i osadników związanych z kulturą przeworską, a także pozostałości blisko setki dymarek oraz duże ilości żużli rozrzuconych po okolicy, których pochodzenie datuje się na II-III wiek n.e.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do północy 19 września 2018 r. lub do czasu osiągnięcia limitu uczestników, który wynosi łącznie dla obu dystansów 250 osób. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. w godz. 8.00–10.30.

Opłata startowa za dystans 10,549 km wynosi:
W terminie do 19.09.2018 - 50 zł,
W biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. - 70 zł.

Opłata startowa za dystans 21,097 km wynosi:
W terminie do 19.09.2018 - 60 zł,
W biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. - 80 zł.

Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach odrębnie dla obu dystansów:
- generalna kobiet i mężczyzn (open K i M)
- generalna kobiet i mężczyzn pracowników Lasów Państwowych (KL i ML)
- K, M (20) – (16-29 lat)
- K, M (30) – (30-39 lat)
- K, M (40) – (40-49 lat)
- K, M (50) – (50-59 lat)
- K, M (60) – (K60+ lat i starsze, M 60-69 lat)
- M (70) – (M70+ lat i starsi)

Nagrody:
Dla pierwszych trzech osób w klasyfikacjach generalnych (open K i M) przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są pamiątkowe statuetki. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach pracowników Lasów Państwowych przewidziane są pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Miejsce startu i biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Szkółki Leśnej Tarchalice (51°20′55″N 16°29′17″E )

Zapisy: http://euforiabiegacza-sport.pl/zawody/biegwnaturzewolow/info.html#zapisy

Regulamin biegu: http://euforiabiegacza-sport.pl/zawody/biegwnaturzewolow/info.html#Regulamin

Strona biegu:
https://www.facebook.com/WolowBiega/

Dodano: Wtorek, 28 sierpnia 2018