Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców Tadeusza Zdrila z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Wołów, oznaczonej jako działka nr 9/5 AM24  o pow. 0,0028ha

Dodano: Piątek, 19 października 2018