250 000 zł na pomoc społeczną

Herb Wołowa

Gmina Wołów uzyskała dotację celową w wysokości 250 000 zł przekazaną z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego Gminy w zakresie pomocy i integracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przekazana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013