Cztery szkoły podstawowe z naszej gminy skorzystają z projektu "Inwestycja w przyszłość"

Komputery Szkoła

Burmistrz Dariusz Chmura z przyjemnością informuje, że Gmina Wołów otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 686 034,50 zł, całkowita wartość projektu 1 774 773,16 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Tytuł projektu: „Inwestycja w przyszłość”.

Termin realizacji: 1 październik 2018 r. – 31 grudzień 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie,
  • Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej,
  • Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie
  • Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie

Poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.
W ramach projektu zostaną zakupione:
Laptopy, szafy do przechowywania laptopów, urządzenia wielofunkcyjne, cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem, tablice interaktywne, wizualizery, urządzenia służące na nauki robotyki i programowania, ruter, zasilacz UPS, serwer plików NAS, kontroler WLAN, punkt dostępowy, pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych, przyrodniczych w tym, pracowni biologicznych, chemicznych, geograficznych i fizycznych.

Dodano: Poniedziałek, 29 października 2018