Dotacja dla Gminy Wołów na usuwanie azbestu

Logo WFOŚiGW

Już kolejny raz Gmina Wołów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wołów. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy w 2018 r. mogli bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Zadanie wykonane zostało przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z którą Gmina Wołów podpisała umowę. Usunięto 80,8 Mg (ton)  wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 44 082,37 zł.  Usunięte odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w Tuczępach, którego właścicielem jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 37 470,01 zł. Dotacja stanowiła do 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy. Dofinansowanie wynikało z konkursu w ramach priorytetu WFOŚiGW we Wrocławiu: „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.”

Dodano: Środa, 31 października 2018