Bezrobocie to nie koniec świata

Herb Wołowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie po raz kolejny pozyskał środki w ramach programu „Bezrobocie to nie koniec świata”. Dzięki podpisanej umowie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu MOPS otrzyma 119.187 złotych, wkład własny Ośrodka wynosi 17.878,05 zł.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada realizację 10 kontraktów socjalnych w 2013 i 10 kontraktów socjalnych w roku 2014. Każdy uczestnik projektu jest objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. Działania zmierzają do wspierania samodzielności i motywacji do działania, do kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy programu wezmą udział m.in. w zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym. Dla uczestników zaplanowano także szkolenia i kursy: „przedstawiciel handlowy z prawem kat. B”, „prawa jazdy kat. B”, „sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych oraz praktycznymi aspektami HACCP”, „nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera (program subject0”), „opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi”.

W latach 2008-2012 ze wsparcia skorzystało w ramach projektu 78 osób, w tym 47 osób z terenów wiejskich. Dotychczasowa całkowita wartość projektu wyniosła 765.809,90 zł, w tym wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie wyniósł 80.119,78 zł.

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013