Konkurs fotograficzny "SMOG w Twoim otoczeniu"

Konkurs fotograficzny SMOG w Twoim otoczeniu

Konkurs fotograficzny „SMOG w Twoim otoczeniu” dla klas IV - VIII Szkół Podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs trwa od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Nagrody:

1 miejsce – aparat fotograficzny

2 miejsce – tablet

3 miejsce – słuchawki

Miejsca od 4 do 10 – nagrody książkowe.

Prace wraz z wypełnionym drukiem zgłoszeniowym należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby organizatora. 

 

 

Adres Organizatora:

Urząd Miejski w Wołowie

ul. Rynek 34,

56-100 Wołów,

Punkt Obsługi Klienta.

Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.

 

Dodano: Poniedziałek, 26 listopada 2018