III Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji - 18 grudnia 2018 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

III Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godzinie 14:30  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 18 grudnia 2018 r.

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 20 listopada 2018 r.

4. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 27 listopada 2018 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności oraz wykonania uchwał w okresie 20 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

6. Czas dla mieszkańców.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019 – 2030.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenie Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2019.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wołowie.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Wołów.

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołowie.

17. Interpelacje i zapytania radnych. 18. Wolne wnioski i informacje.

19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie.

20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Środa, 12 grudnia 2018