Dofinansowanie z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2

Gmina Wołów realizuje zadanie pt. WOŁÓW – NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI. Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi: 8900,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji wynosi: 8000,00 zł.

Gmina Wołów, w ramach wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami opartego na zasadach wynikających ze znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamierza przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną docierając w jej efekcie do wszystkich mieszkańców. Wśród działań upowszechniających wiedzę o nowych rozwiązaniach w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowaliśmy zaprojektowanie, przygotowanie do druku i druk ulotek informacyjnych, plakatów oraz terminarzy zawierających harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

 

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013