Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Herb Wołowa

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wołowie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 13 sierpnia 2013 r. godz. 9.00.

 

  1.  Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 czerwca 2013 r. do 09 sierpnia 2013 r.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.
  5.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów oraz w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/302/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/232/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów.
  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/305/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. uchylającej uchwałę nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  7.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013