Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzydlina Mała, gmina Wołów.

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożone będzie do publicznego wglądu w dniach od 20 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów, w godz. 8:00 – 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia (środa) 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie o godz. 10:00.

Dodano: Wtorek, 11 grudnia 2018